Zürich – Christian Paul Kaegi

WÄSCHEREI, Kunstverein Zürich
F T L E I V L

17 February 2012

20:00

INSIGHT 04 FUN & MISCHIEF
18 February 2012

Bar & Music

Video production

by Simon Denzler

aekae.com

WÄSCHEREI, Kunstverein Zürich
Dienerstrasse 70, 8004 Zürich
www.kunstvereinzuerich.ch

The sixt Video of the INSIGHT 04 Zurich Edition. Christian Paul Kaegi from Aekae!

Contributors
Christian Paul Kaegi

Designer
Related
Zürich – Aleli Leal & Kaspar Fenkart

Insight

Zürich – Livia Lauber

Insight

Zürich – Matteo Gonet

Insight

Zürich – Milo Keller

Insight

Zürich – Thomas Walde

Insight

Zürich – Tido von Oppeln

Insight